آموزش نقشه خوانی گلیم برای کودکان

تاریخ : 27 اسفند 1399

آموزش نقشه خوانی گلیم برای کودکان

در  ادامه آموزش های چله کشی و ساده بافی گلیم فرش برای کودکان، این قسمت به آموزش رسم نقشه و خوانش آن و معرفی انواع نقشه گلیم از نظر اندازه می پردازیم.

انواع ترسیم نقشه در گلیم

داشتن نقشه برای بافت گلیم یک امر ضروری و مهم می باشد حال این نقشه می تواند ذهنی باشد و یا می تواند بر روی کاغذ شطرنجی کشیده شود.

 

نقشه خوانی ذهنی

در نقشه خوانی ذهنی بافند با استفاده از ذهن و قوه تصویر سازی خود نقشه ای را در ضمیر ناخود آگاه خود می کشد و سپس آن را بر روی دار قالی مرحله به مرحله می بافد. این ذوق و قریحه ذاتی بوده و نسل به نسل منتقل می شده است هم چنین افرادی که قادر به انجام نقشه خوانی ذهنی هستند در میان قوم خود از احترام و جایگاه خاصی برخوردارند.

نقشه خوانی شطرنجی

این نوع نقشه برای کسانی که تازه شروع به کار کرده اند لازم است. مهمترین وسیله برای این کار کاغذ شطرنجی است. طراح در این روش نقش و نگارهای مورد نظر خود را روی کاغذ شطرنجی می کشد و سپس عین رنگ هایی که قرار است در بافت گلیم از آن استفاده کند، خانه هارا رنگ می کند.برای کشیدن طرح گلیم بر روی کاغذ شطرنجی ابتدا طول و عرض گلیم را اندازه می زنیم (اندازه ای  که مد نظر ماست و قرار است گلیم بر مبنای آن بافته شود.)  و آن را بصورت قاب می کشیم سپس حاشیه را داخل قاب می کشیم (مقدار اندازه ای که حاشیه نسبت به قاب دارد کاملا سلیقه ای است).در انتها نقوش را وسط حاشیه رسم می کنیم.

همان طور که می دانید گلیم تشکیل شده از تار و پود. کاغذ شطرنجی از دو خط عمودی و افقی تشکیل شده است که خط های عمودی نمادی از تار و  خط های افقی نمادی از پود هستند و هنگامی که خطوط عمودی و افقی همدیگر را قطع کنند یک مربع تشکیل می دهند.

اگر گلیم خود را بر روی دارک می بافید حدود 19 خانه را برای عرض نقشه روی کاغذ شطرنجی انتخاب می کنیم. توجه داشته باشید که همیشه عدد فرد را انتخاب کنید زیرا شما باید یک نقطه میانی یا مرکزی داشته باشید که از آن نقطه مرکزی یک سری نقوش به سمت راست و یه سری نقوش به سمت چپ در حرکت باشند.تعداد خانه هایی که برای طول نقشه گلیم انتخاب می کنیم به صورت دلخواه و بستگی به سلیقه دارد.

نکته: حتما باید کادر را رسم کنید و طول و عرض بافت را داشته باشید سپس داخل کادر طرح مورد نظر خود را رسم کنید.

برای دیدن ادامه این توضیحات می توانید به فیلم زیر مراجعه کنید.

انواع نقشه گلیم فرش از نظر‌‌‌‌‌اندازه

نقشه کامل

طرح گلیم در این نقشه به صورت کامل کشیده می شود و تمام جزییات از همان ابتدا در طرح و نقشه مشخص خواهد شد.

نقشه قدی

در این نقشه طراح نصف عرض و تمام طول گلیم را طراحی می کند و شروع به بافتن می کند. در نقشه قدی بافت گلیم به صورت عمودی انجام می شود و شیوه بافت قرینه است.

نقشه ربعی

طرح گلیم را به صورت نیمه می کشند و بعد از اینکه بافت گلیم نصفه شد طرح را برعکس می کنند و شروع به بافتن نیمه بعدی می کنند. این روش طول و عرض گلیم را به صورت قرینه در میاورد.

نقشه واگیره ای

در نقشه واگیره ای نقش و طرح در چند قسمت گلیم تکرار می شود. طرح چندبار در قسمت طول و چندبار در قسمت عرض تکرار و بافته می شود.

فیلم های آموزشی بیشتری نیز در رابطه با آموزش نقشه های مختلف گلیم در کانال آپارات گلیم اصیل بارگذاری شده است.

نقشه های گلیم در کاغذ شطرنجی

نقشه گلیم فرش طرح دختر و پسر

دانلود کنید

نقشه گلیم فرش طرح فرشته

دانلود کنید

نقشه گلیم طرح خرس پو

دانلود کنید

نقشه گلیم طرح گربه

دانلود کنید

نقشه گلیم طرح جوجه

دانلود کنید

نقشه گلیم طرح سبر گل

دانلود کنید

نقشه گلیم فرش رطرح گل همراه با گلدون

دانلود کنید

نقشه گلیم طرح پرنده و کگل

دانلود کنید

نقشه گلیم طرح آهو

دانلود کنید