آموزش ساده بافی گلیم برای کودکان

تاریخ : 13 بهمن 1399

آموزش ساده بافی گلیم برای کودکان 

در مقاله قبلی نحوه چله کشی، تفکیک تارها و آماده کردن دار گلیم بافی را برای شما توضیح دادیم و در این مقاله در مورد آموزش ساده بافی گلیم با شما صحبت خواهیم کرد. اگر در مورد ابزارها و مصالح بافت اطلاعات کافی ندارید می توانید به مقاله آموزش چله کشی گلیم برای کودکان مراجعه کنید و سپس این مقاله را مطالعه کنید.

در ابتدای مقدمات بافت گلیم حتما باید ابتدا و انتهای گلیم بوسیله زنجیره و گلیمه کرباس بسته شود تا هنگامی که گلیم را می شوییم بافت های آن از هم جدا نشود. برای بافت گلیمه کرباس باید از جنس نخ چله به اندازه چند برابر عرض کار برش بزنیم و بعد اولین ردیف روی هاف را انتخاب می کنیم و بعد پود را از بین چله ها به صورت نیم دایره روی پود را به انتهای دار می بریم و با استفاده از شانه آن را روی شمشیرک می کوبیم.

ادامه این آموزش را در فیلم زیر می توانید مشاهده کنید.